Laan te Ruurlo

Tussen dorp en het kasteel in Ruurlo staat een dubbele rij oude zomereiken.

Locatie

Vordense weg
Ruurlo

Regio Achterhoek - Gemeente Ruurlo

Voorzieningen

Geschiedenis

Kasteel Ruurlo werd gebouwd aan de Ruurlose Beek. De geschiedenis van het goed gaat terug tot in de 14de eeuw, maar blijft enigszins in duisternis gehuld.

Het was destijds bezit van de familie van Roderlo.

Een eeuw later is het in handen van Jacob van Heekeren en het geslacht Van Heeckeren is op een korte onderbreking na tot heden eigenaar gebleven. Door een ingrijpende verbouwing in 1727 kreeg het kasteel grotendeels zijn huidige vorm.

Een lange eikenlaan was vanouds een zichtlaan van kasteel Ruurlo. De laan bestaat uit een dubbele rij zomereiken over een lengte van 750 meter langs de Vordense Weg tussen het dorp en het kasteel Ruurlo. De laan is in de eerste helft van de 19de eeuw aangelegd. Omstreeks 1955 was de toenmalige eigenaar van plan de bomen te kappen om het hout te verkopen. Om de prachtige laan hiervoor te behoeden werden de bermen met bomen in 1957 aangekocht.

Beheer

De bedoeling is de laan in stand te houden. Regelmatig controleren we de bomen en als ze gevaar zouden kunnen gaan opleveren, plegen we onderhoud.

Bijzondere waarden

Op dit moment is de laan in een goede conditie. De buitenste rijen van de dubbele laan zijn nog vrijwel intact. De binnenste rijen vertonen grote gaten door uitval van bomen. Dat komt doordat deze bomen meer te lijden hebben van verkeer, wegwerkzaamheden, strooizout etc. De beleving van de laan als groene entree tot het dorp Ruurlo is echter nog sterk aanwezig.
Over de ecologische waarde van de laan is niet veel bekend, maar we nemen aan dat de laan van belang is voor vogels en vleermuizen.
De laan is cultuurhistorisch interessant omdat hij van oudsher (17de eeuw) de verbinding vormt tussen kasteel Ruurlo en het dorp.

Beheer in een notendop

Ons beheer is gericht op het in stand houden van de cultuurhistorische waarde. Dit betekent in de praktijk: instandhouding van de laan met de huidige beplanting, zolang dat verantwoord is.
De bomen hoeven de komende tien jaar nog niet vervangen te worden. Wel komen we onze zorgplicht na en voeren we regelmatig controles en klein onderhoud uit.
Op de langere termijn zal instandhouding van de laan verjonging betekenen. Hiervoor zullen we dan een verjongingsplan opstellen.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.