Laakse Bos en Moringerwaarden

Het Laakse Bos bestaat uit voormalige populierenbossen die worden omgevormd tot eiken-essenbos. Verder elzenhakhout, meidoornhagen, grasland en moeras. De Moringerwaarden zijn een natuurontwikkelingsgebied met plassen, wilgenmoeras en grasland.

Locatie

Noord-Zuid
6629 KG Appeltern

Regio Rivierengebied - Gemeente Wijchen

Voorzieningen

Twee jaar lang heeft amateurfotograaf en filmer Will de Kleijn een beverfamilie kunnen volgen en op video vastgelegd in de Moringerwaarden. Zijn film geeft een prachtig beeld hoe goed het weer gaat met de bever in Nederland. Hier boven het introductiefilmpje.
Bekijk hier de uitgebreide video.

Belang van het Laakse Bos

Omdat het Laakse Bos een van de weinige bossen in de omgeving is, is het van belang voor de flora en fauna in het gebied.

Bosrietzanger en tuinfluiter

In het Laakse Bos komen bosrietzangers en tuinfluiters voor en ook de buizerd en sperwer worden regelmatig gesignaleerd.

Waterviolier en meidoornhagen

Er zijn uitgegroeide meidoornhagen en in het elzenbroekbos groeit kale jonker. In het moeras komt in de weelderige begroeiing waterviolier voor. De natuurwaarden in de Moringerwaarden moeten zich nog ontwikkelen.

Geschiedenis

Het Laakse Bos is een oude bosgroeiplaats. Op de oudste gevonden kaart uit 1820 is het al bos. In de loop van bijna twee eeuwen zijn de grenzen van het bos wel af en toe gewijzigd. Tot 1948 bestond het Laakse Bos voornamelijk uit dicht eikenbos.

Omdat het destijds bezit was van een Duitse familie, is het na de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerd. Alle eiken zijn toen geveld en verkocht. Er werden populieren voor teruggeplant. De oude Maasdijk maakt ter hoogte van het Laakse Bos een rare bocht. Hier lag buitendijks vroeger een kolk. Deze is gedempt om de bocht uit de dijk te halen. De dijk heeft hier nu een verbreding.

De Moringerwaarden waren de uiterwaarden tussen Appeltern en Blauwe Sluis in de tijd dat de Maas hier nog sterk meanderde. In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de Maas rechtgetrokken en liep vanaf dat jaar strak tussen Appeltern, Meegen en Maasbommel door. Het grootste deel van de Moringerwaarden, de oude Maasarm en de uiterwaarden in de voormalige binnenbocht werden door zandwinning omgevormd tot het watersportgebied de Gouden Ham. Het door Geldersch Landschap beheerde stukje Moringerwaarden is het enige dat nog over is van het oorspronkelijke gebied. In het kader van een natuurontwikkelingsproject is er klei afgegraven, waardoor een gevarieerd geheel is ontstaan.

Het beheer

In zowel de het Laakse Bos als de Moringerwaarden staan de natuurwaarden bij het beheer voorop. Het bos in het Laakse Bos zal zich ontwikkelen tot een natuurlijk bos. De graslanden op de dijk en in de lagere delen worden ontwikkeld tot schrale graslanden. Hierbij worden onder andere brandrode runderen ingezet, een zeldzaam huisdierras.

Een deel van de Moringerwaarden kan zich spontaan ontwikkelen. Dat gedeelte ligt namelijk in een stroomschaduw, dus spontane groei van bos remt de rivier niet. Een groot deel wordt echter opengehouden ter wille van de eenden en ganzen, die gebruikmaken van de plas en de grazige delen.