Kervelse Bos en Sletterinkheide

Kleine bosgebiedjes rond Hengelo. Het parkachtige Kervelse Bos onderscheidt zich door fraaie oude eiken en beuken, met plaatselijk een tapijt van dalkruid.

Locatie

Kervelseweg 38
7255 KW Hengelo

Regio Achterhoek - Gemeente Hengelo
Verworven 1993 - Oppervlakte 8 ha

Voorzieningen

Over de locatie

Het Kervelse Bos hoorde vroeger bij klooster Het Kervel, het huidige nabijgelegen landhuis. De terreinen werden sinds 1993 beheerd voor het Burgerweeshuis in Zutphen. In 2000 besloot het Burgerweeshuis zijn terreinen te verkopen. Door een schenking van een gulle geefster heeft Geldersch Landschap de terreinen kunnen verwerven.

Beheer

Omdat veel eiken in het Kervelse Bos niet al te vitaal zijn, tarten we ze niet met grote ingrepen en houden we het kronendak zoveel mogelijk gesloten. De populierenaanplant op Sletterinkheide wordt omgevormd naar gemengd bos, met veel es en els. Het bosgedeelte waarin grove den de overhand heeft, gaan we soortenrijker maken.

Flora

De groene eiken en beuken in het Kervelse Bos worden fraai afgewisseld door enkele rode beuken. Plaatselijk is er een rijke ondergroei van dalkruid, hier en daar gemengd met veelbloemige salomonszegel.

In en om een op Sieblek aangelegde poel groeien waterdrieblad, dotterbloem, koninginnekruid en echte valeriaan. Op Sletterinkheide zorgt een rij al wat oudere beuken voor een aangename afwisseling met het naaldbos.

Fauna

In dit gebied komen onder meer de vos, bunzing, hermelijn en wezel voor. In het oude loofbos van het Kervelse Bos vinden holenbroeders als de grote bonte specht, de boomklever, de boomkruiper en diverse mezensoorten onderdak. Sperwer en havik jagen en broeden in dit gebied en de wielewaal houdt zich in de struiken en boomtoppen verscholen.