Kasteel Wyenburg

Kasteel Wyenburg is een huis uit de 16e eeuw bij het plaatsje Echteld. De toren bij de ingang is uit de middeleeuwen. Het is een plek met een lange geschiedenis.

Locatie

Voorstraat 2
4054 MX Echteld

Regio Rivierengebied - Gemeente Neder-Betuwe
Verworven 1956 - Oppervlakte 1 ha

Voorzieningen

Huis

Het huis wordt gebruikt voor trouwerijen, congressen en andere evenementen. Het is niet voor het publiek toegankelijk. Het is wel goed van buiten te bekijken en er kan worden gewandeld in het parkbos buiten de gracht. In de omgeving van Echteld kunnen mooie fietstochten worden gemaakt.

Geschiedenis

Kasteel Wyenburg heeft een ingewikkelde bouwgeschiedenis. Het is een echt ‘groeikasteel’. De bouw van het huidige huis is begonnen in de 14e eeuw en werd afgerond in de 16e eeuw.

De toren is ouder en maakte deel uit van de voorburcht van het middeleeuwse kasteel dat hier vroeger stond. In het interieur zijn decoraties uit de 18e eeuw te vinden. Vooral de stucreliëfs in twee spitsbogen in de hal zijn opvallend. Het zijn vroege voorbeelden van de neogotiek in ons land. Verder is er een rijk gebeeldhouwde zandstenen schouw in renaissancestijl.

Restauratie

In de Tweede Wereldoorlog raakte het huis door inkwartiering en granaatvuur ernstig beschadigd. Na de oorlog werd het onder meer gebruikt als fruitpakhuis. Het huis werd in 1956 geschonken aan Geldersche Kasteelen. De restauratie van het huis heeft in het totaal 16 jaar geduurd.

Meer informatie

Er is veel onderzoek naar kasteel Wyenburg en zijn bewoners gedaan. Veel daarvan is terug te vinden op www.vriendenvandewijenburg.nl. Meer informatie over trouwen op het kasteel is te vinden op www.kasteelwijenburg.nl. Kasteel Wyenburg werd in 2012 uitgeroepen tot ‘touwlocatie van het jaar’.

Wist u dat?

In de kelder ligt in baksteen een inscriptie in de vloer: ‘W 1736 B’. Deze decoratie werd bij de restauratie van het kasteel teruggevonden. De letters ‘W’ en ‘B’ zijn van het echtpaar Christiaan van Wyhe en Henriëtte van Brakell.

Christiaan was de twaalfde (en laatste) heer Van Wyhe die het huis in bezit had. Het echtpaar heeft in de 18e eeuw veel aan het huis verbouwd en toegevoegd. De keldervloer werd waarschijnlijk in 1736 gelegd.

Spannende Geschiedenis

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van Kasteel Wyenburg.

Klik hier.

Dieren

Rond Echteld liggen veel open landbouwgronden. Het eikenbosje rond Kasteel Wyenburg is een belangrijk toevluchtsoord voor dieren.

Bosgebied is schaars in het rivierengebied. De weinige bosjes die er zijn, zijn dan ook ecologisch waardevol. Veel vogelsoorten en ook vleermuizen en andere kleine zoogdieren gebruiken het parkbos van Kasteel Wyenburg voor bescherming en voor het vinden van voedsel. Het beheer is er op gericht om het huis en de omgeving als eenheid in stand te houden.