Kade te Alem

Zomerkade in de Alemse en Drielse uiterwaard, die deel uitmaakt van het karakteristieke Maasheggenlandschap.

Locatie

Jan Klingenweg
5335 JK Alem

Regio Rivierengebied - Gemeente Maasdriel
Verworven 1973

Voorzieningen

Flora en Fauna

De begroeiing van de kade bestaat vooral uit eiken en meidoorns. Op de meidoornbesjes komen in het winterhalfjaar veel lijsterachtigen als de kramsvogel, koperwiek en de grote lijster af. De groene specht huist in de eiken.

Ontstaan van de Kade

Tot 1930 maakte de Maas enorme slingers door het landschap. Een grote meander van de Maas liep tussen Rossum, Alem en Kerkdriel door. Ten noorden van Alem, tussen Rossum en Sint Andries, raken de Maas en de Waal elkaar. Dit betekende dat het stromende Waalwater de loop van de Maas beïnvloedde.

De Maas verlegde daardoor regelmatig zijn loop. Een tijd lang was de Marense Waard ten noorden van Alem zelfs een eiland en ook in de bedding van de Maas lagen kleinere eilandjes, vaak met bos begroeid. Het dorp Alem lag op een hogere kop. Met dijken was het verbonden met enerzijds Maren en anderzijds Wild. Deze twee dijken maken bij Alem een hoek van ongeveer dertig graden met elkaar en in deze punt ligt het dorp. De ruimte in het dorp was door die dijken dus beperkt.

Toen de bevolking toenam was er behoefte aan meer ruimte buiten het dorp. Daarop zijn de Alemse Waarden voor een deel ingepolderd door de aanleg van de Nieuwe Dijk. Dit is al voor 1837 gebeurd. Bij de aansluiting van de oude en de nieuwe dijk werden enkele huizen bijgebouwd, die strikt genomen in het stroombed van de Maas lagen, zij het op een relatief hoog punt.

De Kade te Alem is van latere tijd, toen besloten werd om een kleinere Maasmeander om de Piekenwaard af te snijden. Deze afsnijding is na 1843 en voor 1910 tot stand gekomen. Enkele van de huizen lagen nu wel heel dicht bij de Maas, dus werd een kade aangelegd om ze te beschermen. Na 1930 werd de Maas rechtgetrokken en kwam Alem op een groot eiland te liggen. De oude Maasmeander werd afgedamd. De Kade verloor daarmee grotendeels zijn beschermende functie. 

Beheer

We houden de kade met zijn fraaie begroeiing in stand. Niet alleen om zijn landschappelijke en ecologische waarde, maar ook als herinnering aan het verleden van dit gebied.