Dodewaard

De Rozenpas, de Hoezelpas en de Panovenpas vormen samen een bosgebied in Dodewaard waar het heerlijk wandelen is.

Locatie

Kalkestraat
Dodewaard

Regio Rivierengebied - Gemeente Neder-Betuwe
Verworven 2006 - Oppervlakte 9 ha

Voorzieningen

Eropuit

De Rozenpas ligt aan de voet van de dijk nabij de Kalkestraat. De Hoezelpas ligt binnendijks tussen de Waalbandijk en de Groenestraat. De Panovenpas ligt aan de Welysestraat. De eerste is voor een ieder goed begaanbaar. De twee laatstgenoemde zijn prachtig ruig. De natuurliefhebber is er welkom maar het dragen van laarzen wordt daar wel aangeraden.

Beheer

Ons beheer voor de drie bosjes richt zich op bosbeheer en het onderhoud van recreatieve voorzieningen.

Bijzondere waarden

De bosjes (passen) zijn alle drie landschappelijk erg waardevol, omdat bossen in de Betuwe zeldzaam zijn. Ook zijn ze ecologisch interessant, als foerageer- en schuilgebied voor vogels, reeën en andere dieren. In het gebied komt de bever voor. Daarnaast is er het bruin blauwtje waargenomen, een nationaal belangrijke vlindersoort. In de Panovenpas ligt een grote groeiplaats van het zeldzame schaafstro.
Vooral de Rozenpas wordt drukbezocht door inwoners van Dodewaard. De natuurwaarden in de Panovenpas zijn redelijk hoog en hebben potentie voor verdere ontwikkeling. De Hoezelpas is bosbouwkundig gezien het meest interessant. Er staat kwaliteitshout (els) en het bos is voor het uitvoeren van bosbeheer beter bereikbaar dan bijvoorbeeld de Panovenpas.

Beheer in een notendop

In Dodewaard willen we de landschappelijke waarde van de passen in stand houden. Het gaat daar vooral om bosbeheer en het onderhouden van recreatieve voorzieningen. Het bosbeheer verschilt per pas. In de Hoezelpas onderhouden we de paden en is het beheer gericht op productie van zwarte els. Het beheer van de Panovenpas is gericht op de natuurwaarden. Als het bos te donker dreigt te worden voor schaafstro, zullen we ingrijpen. In de Rozenpas is ons beheer gericht op recreatie. Dat betekent dat we onze zorgplicht voor de bomen nakomen en de paden onderhouden.

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Dodewaard, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Valburg – Dodewaard.

Geschiedenis

Op oude bodemkaarten uit de 13de eeuw staan de Rozenpas en de Hoezelpas al aangegeven. Dijken waren er toen nog niet.

Vanwege hun drassigheid waren deze plaatsen ongeschikt voor landbouw of om op te wonen. Daarom werden er houtgewassen op geteeld: populieren voor klompen en timmerhout, grienden met wilgen voor de mandenmakerij.
De Panovenpas stamt uit een latere periode en was in gebruik bij de pannen- en estrikenfabriek die eind 19de eeuw daar werd gevestigd.
Door de jaren heen kregen dergelijke passen een gewijzigde bestemming. Bijvoorbeeld als boomgaard of weiland.
In de laatste jaren werd het als natuurgebied met rust gelaten.