't Zondagsschooltje

In 2005 kreeg Geldersch Landschap & Kasteelen het zondagsschooltje geschonken van de Oudervereniging Haart – Heurne. Om het gebouwtje te behouden is gezocht naar een passende bestemming. Na een gezamenlijke renovatie door eigenaar en huurder is het sinds 2009 te huur als vakantiewoning.

Locatie

Kriegerdijk 10
7121 KE Aalten

Regio Achterhoek - Gemeente Aalten

Voorzieningen

Over de locatie

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft ’t Zondagsschooltje in eigendom en beheer. Het gebouwtje is verhuurd en in gebruik als charmante, landelijke vakantiewoning voor twee personen.

Reserveren en informatie

www.zondagsschoolhuusken.nl
info@zondagsschoolhuusken.nl
Ilse Til, tel. 06-12877559

Geschiedenis

Het uit één klaslokaal bestaande minischooltje in het buitengebied tussen Aalten en de Duitse grens werd in 1924 gebouwd op initiatief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.

Dit type één of twee klassige zondagschoolgebouwtjes stond in de Achterhoek in diverse buurtschappen. De wegen naar de dorpen vanuit deze gebieden waren soms maar een enkel karrenspoor. Vooral in de winter werden het bijna onbegaanbare zandwegen. Veel gronden waren net ontgonnen, ook hier.

Het perceel grond waar het gebouw op staat maakte deel uit van een stuk bos (woeste grond) waar de omwonende agrariërs aan het ontginnen waren. Een vereniging van ouders met schoolgaande kinderen, kocht dit stuk grond en bouwde het schooltje uit eigen bijdragen.

In deze zondagschool werd door een aantal ouders bij toerbeurt uit de Bijbel vertelt en werden Christelijke liederen geleerd en gezongen. Het aantal kinderen varieerde van 12 tot 30. Ds. D. Breukelaar uit Aalten en ds. J. van Dijk uit Doetinchem, hebben op dit werk veel invloed gehad.

Rond 1925-1930 werd mede door de emancipatiebeweging een meisjes en een vrouwenvereniging opgericht. De meisjesvereniging kwam hier elke week bij elkaar. De vrouwenvereniging één keer per maand. Op deze bijeenkomsten werd de Bijbel bestudeerd, maar daarnaast ook maatschappelijke onderwerpen besproken, zoals de positie van de vrouw in de kerk en in de politiek.

Vanaf 1945 tot 1997 kwamen hier de jongens en meisjesclubs bij elkaar, die ook over de Bijbel praatten en/of over thema’s die jongeren bezig hielden. Zowel de zondagschool als de club ressorteerden onder een Oudervereniging die het gebouw onderhield. Door allerlei maatschappelijke veranderingen zijn al deze verenigingen opgehouden te bestaan.

In 2005 kreeg stichting Geldersch Landschap & Kasteelen het zondagschooltje geschonken van de Oudervereniging Haart – Heurne. Om het gebouwtje te behouden is gezocht naar een passende bestemming. Sinds 2009 is het te huur als vakantiewoning.