Schenken & Nalaten

Steun onze natuur en/of cultuur, zodat wij ons erfgoed kunnen beschermen en behouden voor u en voor komende generaties, door te schenken aan:

Geldersch Landschap & Kasteelen
NL85 RABO 0303 9737 30 / RSIN of fiscaalnummer: 002989670
Stichting Het Geldersch Landschap 
NL38 RABO 0381 6062 95 / RSIN of fiscaalnummer: 002989670
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 
NL30 RABO 0381 6027 53 / RSIN of fiscaalnummer: 002989694
Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen 
RSIN of fiscaalnummer: 815814434

Als u voor de Belastingaangifte wordt gevraagd om een transactienummer, dan kunt u uw donateursrelatienummer invullen. De vestiginsplaats is Arnhem.

Geef een gift

Uw gift helpt ons op eigen kracht de mooiste plekjes van Gelderland te beschermen en te behouden. Wilt u een gift doen, dan kunt u dat eenvoudig regelen via uw eigen bank met iDEAL of een eenmalige machtiging. U kunt natuurlijk ons ook steunen door donateur te worden.

Schenken en nalaten

Er zijn verschillende manieren om geld te schenken of na te laten aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Een schenking is fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw persoonlijke inkomen en/of vermogen. Ook bij een nalatenschap gelden fiscale voordelen, zoals volledige vrijstelling van registratie- en successierechten. Dat is gunstig voor u, maar ook voor ons. 
Indien u dat op prijs stelt, geeft onze rentmeester u graag een toelichting.

De belastingdienst heeft onze organisatie aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een goededoelenorganisatie die is erkend als ANBI, is dat u uw gift in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. Lees hier meer over hoeveel u mag aftrekken.

Eénmalige schenking

U kunt een schenking doen door geld over te maken onder vermelding van 'schenking'. Deze schenking is aftrekbaar van de inkomstenbelasting en als persoonsgebonden aftrek, mits deze meer dan 1% en niet meer dan 10% bedraagt van uw totale inkomen (het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Periodieke schenking

Ook een periodieke schenking (in de vorm van lijfrente) heeft fiscale voordelen. Bij een lijfrenteschenking van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief kan het belastingvoordeel oplopen tot 52%. Deze vorm van schenken kan nog steeds middels een notariële akte, maar mag sinds 2014 ook in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het goede doel worden vastgelegd.

Een modelschenkingsovereenkomst inclusief toelichting kunt u hier downladen en samen met een eventuele betalingsvolmacht naar ons toezenden per e-mail op m.peters@glk.nl of per post naar Geldersch Landschap & Kasteelen, Margreet Peters, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem.
De periodieke gift moet u tijdens haar looptijd jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Doe goed met uw nalatenschap

U kunt een deel (erfstelling) of een vast bedrag (legaat) nalaten. Voor nalatenschappen gelden gunstige fiscale voordelen. Naast geld kunt u roerende en onroerende zaken aan ons nalaten, al dan niet per legaat.

Aan welke stichting u wilt nalaten, bepaalt of uw bijdrage terecht komt bij natuur, kastelen, projecten of een specifiek kasteel.

Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem, KvK 41047543
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem, KvK 41047558
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen te Arnhem, KvK 41048515
Stichting Vrienden van Kastelen te Arnhem, KvK 09180580

Of geef aan een specifiek onderdeel van ons werk

Via een fonds op naam kunnen particulieren, bedrijven en instellingen (een specifiek onderdeel van) onze werken ook steunen. Bijvoorbeeld het kasteel of huis waar u getrouwd bent, het landgoed of natuurterrein waar u zo graag komt of dat project dat u een warm hart toedraagt. U kunt een fonds op naam zetten tijdens uw leven of door middel van uw testament. De schenking tijdens uw leven kan éénmalig of periodiek. U profiteert van de fiscale voordelen en wij nemen de zorg voor realisering van uw intenties op ons.