Giftenactie natuurherstel

Eén groot natuurgebied creëren!

Met de aankoop van het terrein Het Hooge Zand op de Noord-Veluwe hebben we een belangrijke stap gezet. Het gebied tussen de Tongerense Heide en het Wisselse Veen heeft veel potentie en kan een belangrijke verbindingszone worden. Helpt u mee dit bos weer vitaal te maken en de biodiversiteit te vergroten? Zo creëren we samen één groot natuurgebied voor mens en dier.

Uw gift
€ 10
€ 25
€ 50
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
Persoonlijke gegevens

Dit doen we met uw hulp:

  • verwijderen van hekken en verbodsborden
  • opruimen van afvalmateriaal zoals metaalresten
  • aanplanten van bomen
  • plaatsen van rasters om de jonge aanplant te beschermen tegen wildvraat
  • aanleg van een struweelzone, waardoor de overgang tussen natte graslanden en bos geleidelijker wordt
  • toegankelijk maken voor publiek door het aanleggen van een wandelpad en plaatsen van borden