Klachtenprocedure

Meer dan 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen. Wij nemen deze taak uiterst serieus en werken voortdurend aan de kwaliteit van het kostbare Gelderse erfgoed, recreatieve voorzieningen en onze dienstverlening. Het kan zijn dat u over onze werkwijze of over andere zaken een klacht heeft. Wij willen dit graag weten, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Aandacht voor uw klacht

Iedere klacht die bij ons binnenkomt, wordt geregistreerd en via een vaststaande procedure afgehandeld. Zijn er veel vragen of klachten over een bepaald onderwerp dan zullen wij passende actie ondernemen. Bijvoorbeeld door hieraan aandacht te besteden op onze website. Indien nodig zullen wij onze procedures of activiteiten aanpassen.

Hoe dient u een klacht in?

Via het contactformulier onder de foto's (geniet onze voorkeur, u kunt dit direct online invullen).

  • Telefonisch via onze donateursservice: 026 - 355 25 33 (tijdens kantooruren)
  • Per e-mail aan info@glk.nl
  • Per post:

Geldersch Landschap & Kasteelen
T.a.v. Donateursservice
Postbus 7005
6801 HA ARNHEM

Welke gegevens hebben wij nodig?

  • Uw naam en contactgegevens;
  • Waarover u een klacht indient;
  • Indien van toepassing: waar en wanneer de klacht is ontstaan (plaats, gebied, o.i.d.);
  • Eventuele bijlage.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wij registreren uw klacht en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere behandeling. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de klacht, beantwoorden onze communicatiemedewerkers de klacht zelf of zorgen zij ervoor dat een andere, meer gespecialiseerde, medewerker reageert. 
Vragen die binnenkomen via het klachtenformulier, e-mail of per brief beantwoorden wij bij voorkeur binnen 3 werkdagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na binnenkomst. Wij proberen telefonische vragen direct te beantwoorden. Uiteraard behandelen we uw klacht vertrouwelijk.
Bent u niet tevreden zijn over de wijze waarop GLK uw klacht heeft behandeld, dan kunt u deze alsnog neerleggen bij het hoofd van de afdeling communicatie.