Vervangen beukenlaan landgoed Hagen

De beuken langs twee lanen in landgoed Hagen verkeren in slechte staat.
Vanaf 2 november zullen als eerste de 17 bomen in de laan naast Kasteel de Kelder worden weggehaald. Van enkele staat alleen nog de stam.

Aanplant nieuwe beuken

Met het oog op de cultuurhistorie van het landgoed, zullen er 49 jonge beuken terugkomen die weer kunnen uitgroeien tot mooie laanbomen. Geldersch Landschap & Kasteelen kiest voor beukenbomen in een kleine maat 10/12 omdat deze een grotere kans hebben aan te slaan.
De beuken komen uit de genenbank: het zijn inheemse beuken van zaad van beuken die in de buurt zijn opgekweekt. Er heeft bodemonderzoek plaatsgevonden, zodat bekend is welke toevoegingen en aanpassing gedaan moeten worden om de nieuwe bomen een goede start te geven.

Onderzoek

Door een extern bureau is fauna onderzoek gedaan met speciale aandacht voor vleermuizen. Hieruit blijkt dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in de te kappen beuken. Ook zijn er geen waarnemingen gedaan die vragen om extra maatregelen voor andere dieren.

Vervangen of laan afsluiten

In de zomer van 2019 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de vitaliteit van de bomen en gevraagd mee te denken. Na uitleg over verschillende scenario’s staan velen positief tegenover de optie om te beginnen met het vervangen van de bomen.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ronny ter Horst, boswachter/beheerder Achterhoek, tel. 06-51 61 45 28 of r.terhorst@glk.nl.