Graslanden maaien

Jaarlijks mogen de boeren op 15 juni beginnen met het maaien van de graslanden gelegen in de gebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen. Voorafgaand aan het maaien heeft de bescherming van onder andere weidevogels en reekalfjes onze prioriteit.

Weidevogels als de kievit, grutto en tureluur leggen hun eieren in het hoge gras en zoeken hier hun voedsel. Later biedt het de kuikens beschutting tegen roofdieren als kraaien en vossen. Deze bescherming willen we blijven bieden. Ook willen we het risico niet lopen dat er een nest of kuikens in de maaimachine terecht komen.

Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden wordt altijd eerst een ‘faunacheck’ gedaan. Medewerkers van GLK of de boer controleren of er op dat moment geen vogels of reekalfjes zich in het weiland schuilhouden. Mochten zij wel dieren vinden, dan wordt de locatie zorgvuldig gemarkeerd, zodat dat stuk niet gemaaid wordt. Zo nodig wordt besloten om de maaiwerkzaamheden uit te stellen. Voor een bijvoorbeeld de kwartelkoning is uitstel wel tot in augustus nodig.

Voor de aanwezige insecten en kleine zoogdieren blijft 10% van het gras staan.