Boswerkzaamheden Landgoed Hoekelum

In het najaar 2020 wordt in diverse bospercelen gewerkt. Tijdens een dunning halen we zorgvuldig geselecteerde bomen weg ten gunste van andere bomen. Zo ontstaat een sterk en gevarieerd bos, waar wij en toekomstige generaties van kunnen genieten.

Toekomstbomen

Bomen worden geselecteerd op basis van hun rechte onderstam en goed ontwikkelde kroon. Ook bomen met nestholten en andere specifieke natuurwaarden willen we behouden. Als dat nodig is, worden bij iedere toekomstboom de twee grootste concurrenten weggehaald. Iedere 5 jaar dunnen we in bospercelen. Zo kan de toekomstboom zich optimaal ontwikkelen. Toekomstbomen zijn te herkennen aan de blauwe stip.

Open plekken

Mochten er in een deel van het bos geen toekomstbomen voorkomen, dan kan ervoor gekozen worden een open plek te maken en daar nieuw bos te ontwikkelen. Door meerdere open plekken ontstaat een mozaïek van verschillende boomsoorten en leeftijden. Een open plek kan tijdelijk een leefgebied zijn voor verschillende insecten en vogels. Al deze factoren dragen bij aan de natuurwaarde van een bossysteem.

Hout als duurzame grondstof

Het bos is niet alleen een leefgebied voor de flora en fauna, maar ook een belangrijke leverancier van een grondstof, namelijk hout. Geldersch Landschap & Kasteelen is altijd op zoek naar een hoogwaardige inzet van het gebruik van het geoogste hout, te denken valt aan constructiehout of meubelhout. Minder bruikbare delen van de boom zal als plaathout worden verwerkt. Het tak- en tophout blijft altijd in het bos achter en zal als voedingsbodem voor het nieuwe bos dienen.