Uw mening telt

UW MENING | In de meeste terreinen van Geldersch Landschap & Kasteelen bent u van harte welkom met uw hond. Meestal aangelijnd, maar op sommige locaties mag de hond onder appel ook loslopen op wegen en paden. De stelregel is dat overige wandelaars, maar ook andere dieren geen hinder van uw hond mogen ondervinden. Veel mensen houden zich hieraan. Maar van alle boetes die GLK als handhaver uitschrijft, gaan toch de meeste naar hondenbezitters. Zijn onze regels te streng? Of moeten ze juist strakker?

Onze stelling:
 

"Om wandelaars, schapen, andere dieren en de hond zelf te beschermen, vind ik dat een hond op alle GLK- terreinen moet worden aangelijnd."

Opmerkingen:

Wat doen we ermee?

In de volgende editie van magazine Mooi Gelderland komen we terug op de stelling, de uitslag en eventuele opmerkingen en suggesties. En leggen we weer een volgend dilemma voor aan onze donateurs.