Roofvogeldemonstraties

Bij GLK geven professionele valkeniers zo nu en dan een roofvogeldemonstratie. Hiermee vertellen we het verhaal van een oude traditie.

Met enige regelmaat vinden er op onze kastelen roofvogeldemonstraties plaats, om bezoekers iets te vertellen over wat zich vroeger zoal afspeelde op Gelderse landgoederen en kastelen. Er zijn ook individuen of organisaties die bezwaar hebben tegen dergelijke demonstraties. Hieronder leggen wij uit waarom wij roofvogeldemonstraties, onder bepaalde voorwaarden, laten plaatsvinden.

Wat vindt GLK?

GLK heeft vanzelfsprekend oog voor het welzijn van de vogels die in roofvogeldemonstraties worden gebruikt. Wij hechten echter ook waarde aan het educatieve karakter van de roofvogeldemonstraties, waarin elementen van de traditionele valkerij aan het publiek getoond worden. Daarom geven we incidenteel toestemming voor een roofvogeldemonstratie. Wij werken daarbij uitsluitend samen met professionele valkeniers die werken volgens een gedragscode.

Valkerij: cultureel erfgoed

Roofvogels als havik en slechtvalk werden in het verleden veelvuldig ingezet voor jacht en schadebestrijding. Dit noemen we valkerij. Vroeger had elk vorstenhof hiervoor een eigen valkenier. Tegenwoordig is valkerij minder vanzelfsprekend, maar de historische waarde is nog steeds groot. Dit blijkt wel uit het feit dat het in 2013 in de Nationale Inventaris Immaterieel en Cultureel Erfgoed is opgenomen. Er zijn echter nog maar weinig valkeniers actief. Om het valkeniersvak te mogen beoefenen moet een 2-jarige opleiding worden gevolgd en is een ministeriële vergunning nodig, de valkeniersakte. Van deze akte wordt er een beperkt aantal afgegeven.

Zorg voor dieren

Diverse organisaties hebben bezwaar tegen roofvogeldemonstraties. Men vindt dat deze demonstraties geen recht doen aan het natuurlijk gedrag van de roofvogels en dat de dieren in gevangenschap niet goed behandeld worden. Ook bestaat er de vrees dat ontsnapte dieren kruisen met inheemse, wilde soorten. Door te werken met een gedragscode kunnen deze bezwaren worden ondervangen. Daarom werkt GLK alleen samen met valkeniers die op deze wijze hun vak uitoefenen.

Lees het volledige standpunt over roofvogelshows en demonstraties (pdf).

GLK houdt zich aan geldende wet- en regelgeving. Als veranderingen in wetten of regels of de maatschappelijke discussie daar aanleiding toe geven, zullen wij ons standpunt op basis daarvan bijstellen.