Recreatiebeleid

De behoefte om te ontsnappen aan de drukte en stress van het dagelijks leven vraagt om plaatsen waar mensen kunnen genieten en ontspannen. Onze unieke landgoederen met hun kastelen en onze natuurterreinen kunnen perfect in die recreatiebehoefte voorzien – binnen zekere kaders en onder bepaalde voorwaarden uiteraard.

Visie

Recreatie is voor GLK een middel om haar doelstelling te realiseren, namelijk: de natuur en cultuur in Gelderland behouden voor de toekomst. Met recreatie zorgen we voor draagvlak voor onze doelstelling, vergroten we onze zichtbaarheid en krijgen we inkomsten binnen waarmee we ons bezit in stand kunnen houden. Meer dan 95% van onze bezittingen is opengesteld voor publiek. Onze focus ligt op ouderen, jeugd en gezinnen met kinderen.

Vormen van recreatie

Op onze kastelen en in onze terreinen zijn verschillende van vormen van recreatie mogelijk. Sommige stimuleren we actief door bepaalde voorzieningen aan te brengen, zoals wandelen en een activiteit bezoeken. De meeste voorzieningen en activiteiten bieden we op de opengestelde kastelen, huizen en bezoekerscentra. In de natuurterreinen bestaat ons aanbod vooral uit rust, ruimte en mogelijkheden voor het beleven van natuur.

Goed gastheerschap

Met onze voorzieningen en activiteiten spelen we in op de uiteenlopende recreatiebehoeften van bezoekers. Maar het behoud van natuur en cultuur staat bij ons voorop. Dat betekent dat activiteiten niet strijdig mogen zijn met onze statuten en doelstellingen.
Goed gastheerschap staat hoog in ons vaandel; bezoekers moeten zich welkom en veilig voelen. Op haar beurt vraagt GLK bezoekers om respect te hebben voor hun omgeving en te helpen met het in stand houden van natuur en cultuur in Gelderland.

Uitgangspunten

Ons recreatiebeleid hebben we bepaald op grond van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals een toenemend aantal actieve ouderen, een steeds grotere groep kinderen die opgroeit in een stedelijke omgeving, een samenleving die steeds multicultureler wordt, en de opkomst van de ‘belevingseconomie’. Daarnaast zijn we uitgegaan van de verschillende wensen die mensen hebben op het gebied van recreatie. Door wisselende accenten in ons recreatieaanbod te leggen spelen we in op deze verschillende behoeftes.

Lees hier de nota Recreatiebeleid (pdf).