Plukken uit de natuur

Sappige bessen, geurige kruiden, decoratief mos... Je vindt van alles in de natuur. Er gelden wel een paar regels bij het verzamelen.

Het verzamelen van (delen van) in de natuur groeiende vruchten, planten of paddenstoelen voor consumptie of ter decoratie, het zogenoemde wildplukken, is op dit moment erg 'in'. Vanuit een toenemende vraag naar eerlijke, duurzame en pure producten worden mensen aangemoedigd om de natuur op deze manier te benutten. Maar wildplukken brengt ook risico’s met zich mee. Daarom weegt GLK de verschillende belangen zorgvuldig af.

Wat vindt GLK van wildplukken?

Omdat het geen grote negatieve effecten heeft voor de natuur, staat GLK wildplukken langs wegen en paden toe. Daarbij moet het wel gaan om kleine hoeveelheden, bestemd voor eigen gebruik. Met ‘kleine hoeveelheden’ bedoelen we ongeveer een champignonbakje vol. Het rapen of plukken van vruchten, zaden, planten en paddenstoelen voor commerciële doeleinden is verboden. Als wildplukker wordt u vanzelfsprekend geacht rekening te houden met onze huisregels in het betreffende gebied. Het wildplukken is bovendien altijd op eigen risico.

Effecten en risico’s

Uit onderzoek is gebleken dat wildplukken geen duidelijk negatief effect heeft op het voorkomen van flora en fauna in een gebied. Wel is het zo dat een wildplukker zich vaak van de paden af begeeft, wat kan leiden tot verstoring van dieren en vertrapping van planten. Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit effect groter wordt wanneer mensen vaker gaan wildplukken.

De wildplukker loopt zelf ook enig risico. Zo bestaat er de kans dat u een giftige plant of paddenstoel plukt of dat u besmet wordt door ziekteverwekkers als de Vossenlintworm. Gaat u van de paden af (in beginsel verboden volgens de huisregels van GLK), dan is er meer kans op vallende takken. Flora en fauna zijn bovendien bij wet beschermd. Handhavers van gemeente of provincie kunnen de wildplukker dan ook hierop aanspreken en mogelijk een boete uitschrijven.

Lees hier het volledige standpunt over wildplukken (pdf).

GLK houdt zich aan geldende wet- en regelgeving. Als veranderingen in wetten of regels of de maatschappelijke discussie daar aanleiding toe geven, zullen wij ons standpunt op basis daarvan bijstellen.