Collectiebeleid

Onze collectie is veelzijdig: van kastelen en landhuizen met hun interieurs en inboedel tot bos en grafheuvels. We zien het als onze taak om deze verzameling van natuur- en (cultuur)historische waarden zorgvuldig te beheren en behouden – én voor iedereen toegankelijk en beleefbaar te maken.

Doel

In onze (opengestelde) huizen en kastelen brengen we de geschiedenis tot leven. Collectieonderdelen spelen daarbij een belangrijke rol: van stucplafond en tuinbeeld tot portretten en theelepeltjes. We realiseren ons echter dat de huisvesting van een collectie in monumentale huizen en kastelen beperkingen met zich meebrengt, variërend van klimaat tot toegankelijkheid. Dit dwingt ons tot het zoeken naar een goede balans tussen het beheer/behoud van ons erfgoed en het gebruik/beleven ervan.

Beheer en behoud

Het beheer en behoud van onze collectie begint met traditioneel huishouden dat in onze huizen is omgevormd tot een systematische aanpak. We noemen het ‘housekeeping’. Medewerkers op de kastelen krijgen van onze eigen conservatoren scholing in het omgaan met kostbare interieurs en voorwerpen. Meer ingrijpende maatregelen vertrouwen we toe aan specialisten, onder wie restauratoren. Veel collectieonderdelen vragen systematische aandacht. Daarvoor stellen we meerjarenprogramma’s op, bijvoorbeeld voor schilderijen, textiel, en werken op papier.

Presentatie

We werken voortdurend aan het vernieuwen van de presentatie van onze collectie; dit geldt voor onderdelen en voor hele gebouwen. Ook zoeken we aansluiting bij actuele initiatieven, zoals destijds bij de Mode Biënnale 2013. Verder geven we in onze huizen eigen collectieonderdelen de voorkeur boven bruiklenen. Ook accepteren we aangeboden voorwerpen alleen als we die in een van onze huizen een plaats kunnen geven. Tot slot streven we ernaar om al onze collectieonderdelen via internet toegankelijk maken.

Omgeving

Met educatieve programma’s proberen we de jeugd bij ons werk te betrekken. De lessen die we maakten voor basisscholen, kunnen worden uitgebreid naar onze kastelen en bezoekerscentra en het voortgezet speciaal onderwijs. Onze successen dragen we graag uit, bijvoorbeeld de restauraties van de kastelen Waardenburg en Biljoen en de nieuwe presentaties op Cannenburch en Verwolde. Ook nodigen we tijdens grote projecten de ‘buren’ en andere direct betrokkenen uit om een kijkje te komen nemen. In publicaties, presentaties en lezingen in binnen- en buitenland maken we geïnteresseerden deelgenoot van onze werkwijze.

Financiering

De kosten voor de dagelijkse zorg voor onze collectie worden opgenomen in onze jaarlijkse begroting. Hieruit bekostigen we onder meer ook het onderhoud van de collectie in de huizen en de meerjarenprogramma’s. Bijzondere projecten, zoals verwervingen, omvangrijke restauraties of het vernieuwen van een presentatie, voeren we met aanvullende budgetten uit. Die zijn afkomstig uit bijzondere bijdragen, fondsen of andere incidentele middelen.

Lees hier 'Gelders verleden inspirerend beleven', nota collectiebeleid (pdf).